Hlavní navigace

Dohled

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

dohled na konsolidovaném základě vykonává Česká národní banka, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak

Pramen: § 152 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu