Hlavní navigace

Dodavatel

pro účely zákona o ochraně spotřebitele

každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

Pramen: § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele