Hlavní navigace

Dodatečné daňové přiznání

daňové přiznání, které z vlastní iniciativy předkládá daňový subjekt, zjistí-li po uplynutí řádné lhůty pro podání daňového přiznání, že jím podané řádné daňové přiznání bylo chybné

Zjistí-li daňový subjekt svou chybu ještě před uplynutím řádné lhůty pro podání daňového přiznání, může podat opravné daňové přiznání. Po zmeškání této lhůty musí podat dodatečné daňové přiznání.

Pramen: § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků