Hlavní navigace

Dočasné přidělení

přidělení na výkon práce u jiného zaměstnavateli; dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Pramen: § 43a Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce