Hlavní navigace

Dobré mravy

Tento pojem není v českém právním řádu přímo definován.
Dobré mravy jsou posuzovány vždy vzhledem k danému času, danému místu s přihlížením ke všem okolnostem a povaze konkrétního případu.