Hlavní navigace

Doba návratnosti investice

doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici

Např. investujeme-li do výrobní linky 1.000.000,- Kč a přinese-li nám tato linka 100.000,- Kč ročně, pak je doba návratnosti této linky 10 let.
Někdy též označováno jako doba úhrady.