Hlavní navigace

Dny pracovního klidu

dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky

Pramen: § 91 odst. 1) zákoníku práce