Hlavní navigace

Dlužník

insolvenční zákon

osoba v úpadku, která má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit

Pramen: § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení