Hlavní navigace

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně

Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

Pramen: § 1872 odst.1) zákona č. 89/2012 občanského zákona