Hlavní navigace

Dluhy investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím ve vztahu k podílovému fondu dluhy v tomto podílovém fondu, ve vztahu ke svěřenskému fondu dluhy v tomto svěřenském fondu a ve vztahu k podfondu dluhy v tomto podfondu.

Pramen: § 633 odst. 2) zákona č. 240/2013 Sb.