Hlavní navigace

Divestice

opak investice, subjekt se zbavuje majetku, majetkových účastí, cenných papírů, atp.

(prodej divize dceřiné společnosti)