Hlavní navigace

Dítě

pro účely zákona o důchodovém pojištění

dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů

Pramen: § 20 odst. 1) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění