Hlavní navigace

Dítě

trestní zákoník

dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.

Pramen: § 126 zákona č. 40/2009 Sb.