Hlavní navigace

Distributor výrobku

zákon o technických požadavcích na výrobky

ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen "distribuuje")

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky