Hlavní navigace

Dispozitivní

volně upravitelné, odlišně upravitelné, volně použitelné;
připouštějící odlišnou úpravu právního vztahu účastníky

Dispozitivní ustanovení zákona se použije, neupraví-li si účastníci právního vztahu svá oprávnění a povinnosti jinak. Zákon u těchto ustanovení výslovně připuští odlišnou úpravu.
Opak "kogentní".