Hlavní navigace

Diskontování

přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu; zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty