Hlavní navigace

Dílčí plnění

dle zákona o DPH

zdanitelné plnění, které se podle nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, smlouvy o finančním pronájmu, smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva

Pramen: § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty