Hlavní navigace

Devoluce

přesun působnosti v určité věci z nižšího orgánu státní moci na orgán vyšší (za podmínek stanovených právním řádem)

Například jako účinek opravných prostředků.