Hlavní navigace

Devizové místo

pro účely devizového zákona

1. banka se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní licence udělené podle zvláštního zákona, oprávněny provádět obchod s devizovými hodnotami nebo platební styk ve vztahu k zahraničí,
2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence k provádění obchodu s devizovými hodnotami nebo k poskytování peněžních služeb,
3. osoba, které byla podle zvláštního zákona udělena koncese a vydána koncesní listina pro směnárenskou činnost,
4. osoba oprávněná k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence