Hlavní navigace

Devizové hodnoty

pro účely devizového zákona

prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (finanční deriváty)