Hlavní navigace

Detentor

ten, kdo má faktickou moc nad určitou věcí, s kterou však nenakládá jako s vlastní (na rozdíl od držitele)