Hlavní navigace

Desinflace

pokles tempa růstu všeobecné cennové hladiny (decelerace inflace)

Absolutní snížení všeobecné cennové hladiny je deflace (míra inflace je záporná). Desinflace je snížení rychlosti růstu všeobecné cennové hladiny (míra inflace je nižší než v předchozím období, nemusí však být záporná).