Hlavní navigace

Deriváty

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Deriváty se pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozumí
a) opce na investiční nástroje,
b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční nástroje,
c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,
d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.

Redakčně upraveno.

Pramen: § 3 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Synonyma: deriváty