Hlavní navigace

Deník obchodníka s cennými papíry

dle zákona o podníkání na kapitálovém trhu

evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů

je veden v elektronické podobě. obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí.

Pramen: § 13 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu