Hlavní navigace

Den vzniku oprávnění k obhospodařování

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

oprávnění k obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu vzniká právnické osobě zapsané do obchodního rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti

Pramen: § 13 zákona č. 240/2013 Sb.