Hlavní navigace

Deklaratorní listina

taková listina, která potvrzuje určité právo, ale není nezbytným předpokladem jeho vzniku

Např. písemná smlouva, pokud není písemná forma požadavkem její platnosti.