Hlavní navigace

Deficit

schodek
- převaha výdajů nad příjmy,
- převaha pasiv nad aktivy,
- převaha potřeb nad zdroji, apod.