Hlavní navigace

Dědická smlouva

Veřejná listina, kterou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

Pramen: § 1582 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona