Hlavní navigace

De lege lata

z hlediska platné právní úpravy
úvaha o tom, jaké právo je, co jako právo platí
De lege lata znamená uvažovat o problému z hlediska zákona či úpravy již přijaté, a tedy případně kritizovat obsah platných předpisů, poukazovat na nejasnosti jejich dikce a významu a zabývat se problémem jejich systematického zařazení ve stávajícím právním řádu.