Hlavní navigace

DDU

Delivered Duty Unpaid

Delivered Duty Unpaid - s dodáním clo neplaceno (...ujednané místo určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající má za povinnost dát zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě v zemi dovozu, nést všechny výlohy a rizika do okamžiku dodání, včetně výkladky (s vyjímkou cla, daní a jiných úředních poplatků placených při dovozu). Kupující hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a dávky a obstarává dovozní povolení.