Hlavní navigace

DDP

Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid - s dodáním clo placeno (...ujednané místo určení) - doložka INCOTERMS
Náklady a rizika spojená se zbožím přecházejí na kupujícího na sjednaném místě určení. Prodávající opatřuje dovozní povolení, hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Pokud smlouva výslovně neuvádí opak, není povinností prodávajícího opatřit pojistku.