Hlavní navigace

Datová schránka

pro účely zákona o elektronických úkonech

je elektronické úložiště, které je určeno k
a) doručování orgány veřejné moci,
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Pramen: § 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů