Hlavní navigace

Databáze

dle autorského zákona

soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření

Pramen: § 88 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona