Hlavní navigace

Členský stát

pro účely zákona o nabídkách převzetí

členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí