Hlavní navigace

Čistý obrat

pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání

výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb po odečtení daně z přidané hodnoty na výstupu