Hlavní navigace

Čistý export

NX

čistý vývoz, export po odečtení importu
NX = X - M

Angl. Net eXport (NX).