Hlavní navigace

Celní režim

1. volný oběh,
2. tranzit,
3. uskladňování v celním skladu,
4. aktivní zušlechťovací styk,
5. přepracování pod celním dohledem,
6. dočasné použití,
7. pasivní zušlechťovací styk,
8. vývoz