Hlavní navigace

Celní depozitum

peněžní částka skládaná formou hotovsti, šeku či bankovní záruky za účelem zajištění celní pohledávky

Jeho výši stanovují celní orgány ve výši předpokládané celní pohledávky. Lze ho použít k úhradě vyměřeného cla, zbylá částka se vrací.