Hlavní navigace

CAPEX

Capital Expenditure

kapitálové náklady, investiční náklady
náklady vynaložené ná nákup kapitálových (investičních) statků - stroje, budovy, pozemky, technologie, atp.