Hlavní navigace

Schwarz-pro pana Páju,prosím

 • (neregistrovaný) 90.182.179.---

  16. 10. 2012 11:31

  Moc prosím, pane Pájo, může být ? Nemůže být napadnuto v případě kontroly ? Moc Vám děkuji za Vaše nejen dnešní rady.

  3)Další ujednání:
  Zhotovitel, jakož osoba soukromě výdělečně činná bude vykonávat objednané práce živnostensky nezávisle na objednateli, na základě termínované objednávky s využitím své odborné kvalifikace.

  Objednatel průběžně stanovuje podmínky plnění termínů stavebních prací, zejména dle stavební připravenosti a dle klimatických podmínek pro provádění prací.

  Zhotovitel bude vykonávat smluvní práce za smluvní cenu, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, dohodnutá smluvní cena nezahrnuje vícepráce, které musí být předem dohodnuty a zdokumentovány.

  Zhotovitel použije pro výkon smluvních prací vlastní nářadí a vybavení, zařízení staveniště provozuje objednatel prací.

  Zhotovitel zajišťuje vybavení vlastní a svých pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) včetně speciálních OOPP pro montážní práce a pro práce ve výšce, na základě vyhodnoceného rizika práce a na vlastní náklady.

  Zhotovitel odpovídá objednateli při dodávce prací za škody vzniklé jeho pochybením.

  Zhotovitel samostatně zajišťuje denní evidenci vlastních pracovníků na montážním pracovišti, v souladu se stavebně právními předpisy, tuto evidenci průběžně předává provozovateli montážního pracoviště (staveniště).

  Objednávka je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Zhotovitel se zavazuje mít k dispozici na montážním pracovišti druhopis této objednávky, pro případné kontroly správních orgánů.

  V ....dne 16.10.2012

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).