Hlavní navigace

Názor k dotazu psychická újma od Tomáš Neugebauer - Re: psychická újma Podle informací, které ve svém dotaze...

  • 9. 1. 2019 17:11

    Tomáš Neugebauer (neregistrovaný)

    Re: psychická újma
    Podle informací, které ve svém dotaze uvádíte, se nejedná ani o pracovní úraz, ani o nemoc z povolání. Jedná se však o jinou škodu na zdraví zaměstnance (předpokládám, že jste zaměstnanec).

    Předpokládám, že se vám jedná o náhrady škody a nemajetkové újmy, které jste utrpěl. Na základě § 271n odst. 2 zákoníku práce máte na ně nárok ("Jde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou újmu na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení o pracovních úrazech"). Doporučuji tedy obrátit se na zaměstnavatele s žádostí o náhrady.