Hlavní navigace

Názor k dotazu ukončení PP a nový nástup od jasná. - Re: ukončení PP a nový nástup (2) Doba...

  • 9. 1. 2019 10:49

    jasná. (neregistrovaný)

    Re: ukončení PP a nový nástup
    (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.