Hlavní navigace

Názor k dotazu Sleva na dani na dítě manželky od xJ - Re: Sleva na dani na dítě manželky Nárok...

 • 4. 12. 2018 18:57

  xJ (neregistrovaný)

  Re: Sleva na dani na dítě manželky
  Nárok máte, nárok by nebyl pokud byste nebyli manželé.
  Vyplňte si dítě do prohlášení, doneste potvrzení zaměstnavatele manželky, že neuplatňuje ona a v zaměstnání dejte vaší účetní přečíst zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
  § 35c
  Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
  odst.6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
  d í t ě d r u h é h o z m a n ž e l ů ,
  vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je.......

  a nebo ať si přečte informace přímo z finanční správy

  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace#zvyhodneni