Hlavní navigace

Názor k dotazu Sleva na dani na dítě manželky od .. - Re: Sleva na dani na dítě manželky Zákon...

 • 4. 12. 2018 18:56

  .. (neregistrovaný)

  Re: Sleva na dani na dítě manželky
  Zákon o daních z příjmů § 35c
  (6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů ...
  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586

  Na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě své manželky při splnění ostatních podmínek ZDP máte nárok.
  Ve Vašem zaměstnání nemají pravdu, nemusíte být v tomto případě ani zapsán jako rodič dítěte v rodném listu, ani nemusíte mít dítě osvojené. Důležité je, že je to dítě Vaší manželky, které má ona v péči, které vyživujete a u kterého je nárok na uplatnění daňového zvýhodnění (zjednodušeně řečeno).