Hlavní navigace

Směnná smlouva

Směnná smlouva Dle zákonu 89/2012 Sb., občanský zákoník

Každá ze smluvních stran směnné smlouvy se zavazuje převést vlastnické právo k určité věci druhé straně. Tento druh smlouvy je upraven v zákoně 89/2012 Sb., občanský zákoník.Zejména je zde upravena situace, když je předmětná věc poškozena a její cena poklesne pod pod polovinu původní ceny. V tomto případ ě je smlouva neplatná. Směnnou smlouvu lze použít jak na věci movité, tak i na nemovitosti.
  • Cena 149 Kč

Autor šablony

  • František Novák

Co potřebujete pro fungování šablony

Šablona je připravena ve formátech Microsoft Office. Stoprocentní funkčnost je garantována od verze 2007 na platformě Windows.

Proč zvolit naši šablonu

  • vše uděláte ve známém prostřední Excel, Word a podobně
  • respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači
  • máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004
TIP: potřebujete více šablon pro více subjektů? Jste účetní firma? Podívejte se na možnost koupit cenově zvýhodněný balíček nebo multilicenci.