Hlavní navigace

Nájemní smlouva

Jakou šablonu zvolit

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (§ 2201 a násl. nového občanského zákoníku).