Hlavní navigace

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

účinnost od 30. 1. 2019

Zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Ve znění:

 • zákona č. 231/1992 Sb.,
 • zákona č. 591/1992 Sb.,
 • zákona č. 600/1992 Sb.,
 • zákona č. 273/1993 Sb.,
 • zákona č. 303/1993 Sb.,
 • zákona č. 38/1994 Sb.,
 • zákona č. 42/1994 Sb.,
 • zákona č. 136/1994 Sb.,
 • zákona č. 200/1994 Sb.,
 • zákona č. 237/1995 Sb.,
 • zákona č. 286/1995 Sb.,
 • zákona č. 95/1996 Sb.,
 • zákona č. 94/1996 Sb.,
 • zákona č. 147/1996 Sb.,
 • zákona č. 19/1997 Sb.,
 • zákona č. 49/1997 Sb.,
 • zákona č. 61/1997 Sb.,
 • zákona č. 217/1997 Sb.,
 • zákona č. 79/1997 Sb.,
 • zákona č. 15/1998 Sb.,
 • zákona č. 83/1998 Sb.,
 • zákona č. 157/1998 Sb.,
 • zákona č. 167/1998 Sb.,
 • zákona č. 159/1999 Sb.,
 • zákona č. 356/1999 Sb.,
 • zákona č. 358/1999 Sb.,
 • zákona č. 360/1999 Sb.,
 • zákona č. 363/1999 Sb.,
 • zákona č. 27/2000 Sb.,
 • zákona č. 29/2000 Sb.,
 • zákona č. 121/2000 Sb.,
 • zákona č. 122/2000 Sb.,
 • zákona č. 123/2000 Sb.,
 • zákona č. 124/2000 Sb.,
 • zákona č. 149/2000 Sb.,
 • zákona č. 151/2000 Sb.,
 • zákona č. 158/2000 Sb.,
 • zákona č. 247/2000 Sb.,
 • zákona č. 249/2000 Sb.,
 • zákona č. 258/2000 Sb.,
 • zákona č. 309/2000 Sb.,
 • zákona č. 362/2000 Sb.,
 • zákona č. 409/2000 Sb.,
 • zákona č. 458/2000 Sb.,
 • zákona č. 100/2001 Sb.,
 • zákona č. 120/2001 Sb.,
 • zákona č. 164/2001 Sb.,
 • zákona č. 256/2001 Sb.,
 • zákona č. 274/2001 Sb.,
 • zákona č. 477/2001 Sb.,
 • zákona č. 478/2001 Sb.,
 • zákona č. 501/2001 Sb.,
 • zákona č. 86/2002 Sb.,
 • zákona č. 119/2002 Sb.,
 • zákona č. 174/2002 Sb.,
 • zákona č. 281/2002 Sb.,
 • zákona č. 308/2002 Sb.,
 • zákona č. 320/2002 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,
 • zákona č. 88/2003 Sb.,
 • zákona č. 130/2003 Sb.,
 • zákona č. 162/2003 Sb.,
 • zákona č. 224/2003 Sb.,
 • zákona č. 228/2003 Sb.,
 • zákona č. 274/2003 Sb.,
 • zákona č. 354/2003 Sb.,
 • zákona č. 438/2003 Sb.,
 • zákona č. 38/2004 Sb.,
 • zákona č. 119/2004 Sb.,
 • zákona č. 167/2004 Sb.,
 • zákona č. 257/2004 Sb.,
 • zákona č. 326/2004 Sb.,
 • zákona č. 499/2004 Sb.,
 • zákona č. 635/2004 Sb.,
 • zákona č. 695/2004 Sb.,
 • zákona č. 58/2005 Sb.,
 • zákona č. 95/2005 Sb.,
 • zákona č. 127/2005 Sb.,
 • zákona č. 215/2005 Sb.,
 • zákona č. 253/2005 Sb.,
 • zákona č. 358/2005 Sb.,
 • zákona č. 428/2005 Sb. (účinnost od 24. října 2005),
 • zákona č. 444/2005 Sb. (účinnost od 11. listopadu 2005),
 • zákona č. 62/2006 Sb. (účinnost od 8. března 2006),
 • zákona č. 76/2006 Sb. (účinnost od 15. března 2006),
 • zákona č. 109/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 115/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 131/2006 Sb. (účinnost od 14. dubna 2006),
 • zákona č. 161/2006 Sb. (účinnost od 27. dubna 2006),
 • zákona č. 165/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 179/2006 Sb. (účinnost od 1. srpna 2007),
 • zákona č. 186/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007),
 • zákona č. 191/2006 Sb. (účinnost od 11. června 2006),
 • zákona č. 212/2006 Sb. (účinnost od 1. června 2006),
 • zákona č. 214/2006 Sb. (účinnost od 1. srpna 2006),
 • zákona č. 225/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 310/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 315/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 160/2007 Sb. (účinnost od 7. června 2007),
 • zákona č. 269/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 270/2007 Sb. (účinnost od 26. září 2007),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 130/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008, viz přechodná ustanovení),
 • zákona č. 189/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 230/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 254/2008 Sb. (účinnost od 1. září 2008),
 • zákona č. 274/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 285/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 292/2009 Sb. (účinnost od 1. října 2009),
 • zákona č. 145/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 155/2010 Sb. (účinnost od 1. srpna 2010),
 • zákona č. 160/2010 Sb. (účinnost od 7. června 2010),
 • zákona č. 73/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2011),
 • zákona č. 152/2011 Sb. (účinnost od 1. července 2011),
 • zákona č. 350/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 351/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 355/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 420/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 428/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 53/2012 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 119/2012 Sb. (účinnost od 1. června 2012),
 • zákona č. 167/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 169/2012 Sb. (účinnost od 30. června 2012),
 • zákona č. 199/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 201/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012),
 • zákona č. 202/2012 Sb. (účinnost od 1. září 2012),
 • zákona č. 221/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 407/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 241/2013 Sb. (účinnost od 19. srpna 2013),
 • zákona č. 234/2013 Sb. (účinnost od 1. října 2013),
 • zákona č. 309/2013 Sb. (účinnost od 17. října 2013),
 • zákona č. 308/2013 Sb. (účinnost od 1. prosince 2013),
 • zákona č. 279/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 303/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 140/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 267/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 127/2014 Sb. (účinnost od 1. února 2015),
 • zákona č. 206/2015 Sb. (účinnost od 4. května 2015),
 • zákona č. 267/2015 Sb. (účinnost od 1. prosince 2015),
 • zákona č. 91/2016 Sb. (účinnost od 15. dubna 2016),
 • zákona č. 88/2016 Sb. (účinnost od 1. května 2016),
 • zákona č. 126/2016 Sb. (účinnost od 1. května 2016),
 • zákona č. 304/2016 Sb. (účinnost od 23. září 2016),
 • zákona č. 258/2016 Sb. (účinnost od 1. prosince 2016),
 • zákona č. 188/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 65/2017 Sb. (účinnost od 31. května 2017),
 • zákona č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017),
 • zákona č. 183/2017 Sb. (účinnost od 1. července 2017),
 • zákona č. 229/2017 Sb. (účinnost od 1. srpna 2017),
 • zákona č. 193/2017 Sb. (účinnost od 1. září 2017),
 • zákona č. 289/2017 Sb. (účinnost od 30. září 2017),
 • zákona č. 261/2017 Sb. (účinnost od 16. listopadu 2017),
 • zákona č. 204/2017 Sb. (účinnost od 3. ledna 2018).
 • zákona č. 111/2018 Sb. (účinnost od 1. července 2018).
 • zákona č. 171/2018 Sb. (účinnost od 1. prosince 2018).


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: