Hlavní navigace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

účinnost od 29. 1. 2019

Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce

Ve znění:

 • zákona č. 585/2006 Sb. (účinnost od 31. prosince 2006),
 • zákona č. 181/2007 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 362/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (účinnost od 14. dubna 2008),
 • zákona č. 121/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 294/2008 Sb. (účinnost od 1. října 2008),
 • zákona č. 305/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 382/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 286/2009 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2009),
 • zákona č. 320/2009 Sb. (účinnost od 14. září 2009),
 • zákona č. 326/2009 Sb. (účinnost od 1. července 2009),
 • zákona č. 347/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 73/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2011),
 • zákona č. 180/2010 Sb. (účinnost od 1. července 2011),
 • zákona č. 185/2011 Sb. (účinnost od 8. července 2011),
 • zákona č. 341/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 364/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 365/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012, přechodná ustanovení),
 • zákona č. 367/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 466/2011 Sb. (účinnost od 30. prosince 2012),
 • zákona č. 167/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 385/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 396/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 399/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 155/2013 Sb. (účinnost od 1. srpna 2013),
 • zákona č. 303/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 101/2014 Sb. (účinnost od 24. června 2014),
 • zákona č. 182/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 250/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 205/2015 Sb. (účinnost od 1. října 2015),
 • zákona č. 298/2015 Sb. (účinnost od 6. listopadu 2015),
 • zákona č. 385/2015 Sb. (účinnost od 1. ledna 2016)
 • zákona č. 47/2016 Sb. (účinnost od 1. července 2016),
 • zákona č. 298/2016 Sb. (účinnost od 24. srpna 2016),
 • zákona č. 377/2015 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 264/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 440/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 460/2016 Sb. (účinnost od 28. února 2017),
 • zákona č. 93/2017 Sb. (účinnost od 1. dubna 2017, části 1. července 2017),
 • zákona č. 206/2017 Sb. (účinost od 29. července 2017),
 • zákona č. 222/2017 Sb. (účinost od 15. srpna 2017),
 • zákona č. 292/2017 Sb. (účinnost od 30. září 2017),
 • zákona č. 202/2017 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2017),
 • zákona č. 99/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018),
 • zákona č. 203/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018,
 • zákona č. 148/2017 Sb. (účinnost od 1. února 2018).
 • zákona č. 310/2017 Sb. (účinnost od 1. června 2018).
 • zákona č. 181/2018 Sb. (účinnost od 1. října 2018).
 • zákona č. 333/2018 Sb. (účinnost od 1. ledna 2019).


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: