Hlavní navigace

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

účinnost od 29. 1. 2019

Část devátá
Dovolená

Hlava I: Základní ustanovení

§ 211

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v této části právo na

  • a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,
  • b) dovolenou za odpracované dny,
  • c) dodatkovou dovolenou.