Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Příloha č. 2 k zákonu č. 137/2006 Sb.
Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

2)

Seznam služeb v oblasti obrany nebo bezpečnosti nepodléhajících uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

Kategorie Předmět Referenční čísla CPV
21 Hotelové a restaurační služby Od 55100000–1 do 55524000–9 a od 98340000–8 do 98341100–6
22 Doprovodné a vedlejší dopravní služby Od 63000000–9 do 63734000–3 (kromě 63711200–8, 63712700–0, 63712710–3 a od 63727000–1 do 63727200–3) a 98361000–1
23 Právní služby Od 79100000–5 do 79140000–7
24 Služby personálních agentur a poskytování servisu1) Od 79600000–0 do 79635000–4 (kromě 79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) a od 98500000–8 do 98514000–9
25 Zdravotnické a sociální služby 79611000–0 a od 85000000–9 do 85323000–9 (kromě 85321000–5 a 85322000–2)
26 Jiné služby  
  • 1) Nomenklatura CPC (přechodná verze), která je použita k vymezení oblasti působnosti směrnice 92/50/EHS.
  • 2) S výjimkou pracovních smluv.
  • 3) S výjimkou smluv za účelem koupě, vývoje, výroby nebo účasti na výrobě programového materiálu vysílacími společnostmi a smluv na poskytnutí vysílacího času.
  • 1) S výjimkou pracovních smluv.